Tietoa isännöitsijälle

Ludeongelma on yleistynyt suomessa räjähdysmäisesti. Asukkaat tuovat luteita matkoilta, ystäviltään, kesämökeiltään, yövierailtaan tai ne leviävät toisista huoneistoista talon rakenteita pitkin. Luteiden löytyminen asuinhuoneistosta on aina erittäin vakava asia. Ludeongelmaa pitäisi käsitellä kuin vesivahinkoa, koska luteet leviävät erittäin herkästi talon rakenteissa.

Mitä kauemmin asian annetaan olla, eikä luteiden levinneisyyttä tutkita heti, saattaa ongelma räjähtää käsiin kuten myös tuholaistorjunnan kustannukset.

Lude-epäily?

Jos jossain asuinhuoneistossa on löytynyt luteita, pitää asiaan tarttua heti. Paikalle on hyvä kutsua tuholaistorjuja joka tutkii ongelman ammattitaidolla. Näin saadaan heti selville luteiden levinneisyys taloyhtiössä. Tässä kohtaa "minusta tuntuu", "ei ne ole levinneet" tai "kukaan muu ei ole asiasta ilmoittanut" -mentaliteetti ei korjaa tilannetta mitenkään, vaan pahentaa sitä. Tämä on ehkä pahin tapa olla paneutumatta ongelmaan. Mitä kauemmin asian annetaan olla, sitä kalliimmaksi luteiden torjunnasta tulee.

Ludetarkastus

Kun taloyhtiöön tehdään ludetarkastus, kannattaa se tehdä kerralla kunnolla. Huoneistosta josta luteita on löytynyt, tarkastus tulee tehdä kaikkiin naapurihuonestoihin (seinänaapurit, ala- ja yläkerta) jonka vieressä asuinhuoneisto on. Tällä varmistetaan onko luteet levinneet talossa ja miten pahasti. Ilman tarkastuksia luteet leviävät pahimmassa tapauksessa takaisin jo torjuttuun tilaan sekä muihin naapurihuoneistoihin.

Asukkaille jaetaan ilmoitus postiluukusta

Asukkaille jaetaan postiluukusta ilmoitusluontoinen A4-paperi jossa kerrotaan rappukäytävän jossain huoneistosta löytyneistä luteista ja jonka vuoksi kyseinen asunto tullaan tarkistamaan joko asukkaan läsnäollessa tai vaihtoehtoisesti huoneistoon mennään tarkastukselle yleisavaimella. Tähän tulee suhtautua vesivahinkoon kuuluvalla tavalla sekä vakavuudella. Tarkastus tehdään yleensä samalla, kun luteiden lämpötorjunta tehdään huoneistoon josta luteita on löytynyt. 

Mikä on tehokkain tapa päästä luteista eroon?

Myrkkyjen teho on heikentynyt lutikoiden kehittäessä resistenssiä torjunta-aineita vastaan. Myrkyttömillä lämpötorjunnalla päästään parhaimpaan lopputulokseen. Kun kemikaaleja ei käytetä, luteet ei leviä asuntoon tai syvemmälle rakenteisiin. Lämpötorjunta on luontoystävällistä, turvallista sekä nopeaa ja se tappaa luteen varmasti munasta aikuiseen yksilöön yhdellä käsittelykerralla.

Jos luteet eivät ole levinneet naapureihin tai naapureilta, lämpötorjunnalla niistä päästään eroon kerralla. Jos luteet ovat levinneet huoneistoista toiseen, pitää ongelmalle tehdä kartoitus ja hoitaa ongelma pois päiväjärjestyksestä yhdellä kertaa. Torjuntavalikoimiin tällöin kuuluu lämpötorjunta sekä pölytys (luonnonmukainen fossiilinen kiviaines). 

Luteen ulostejäljet

 

Kuka tämän lystin oikein maksaa?

Jos luteet ovat vain yhdessä huoneistossa, niin torjunnan maksaa joko huoneiston omistaja tai vuokralainen. Jos luteita löytyy useista huoneistosta, maksaja on aina taloyhtiö. Maksaja selviää vain ja ainoastaan ludetarkastuksilla. Jos tarkastuksia ei tehdä, isännöitsijä ei voi vaatia osakkeen omistajaa tai vuokralaista maksamaan torjuntalaskua, koska silloin isännöitsijän tulee todistaa, että luteita ei ole muissa huoneistoissa.

Eli ludetarkastukset ovat aina pakollisia ja niiden kustannuksista vastaa aina taloyhtiö. Asukkaiden ilmoitus velvollisuuteen ei voi vedota eikä myöskään luottaa. Jotkut asukkaat piilottelevat ongelmaa tahallaan ja osa asukkaista ei edes tiedä, että heidän kotonaan on luteita vasta kun on liian myöhäistä. Ongelmana on se, että luteet ovat päivisin piilossa ja kaikki ihmiset eivät saa mitään jälkiä luteiden puremista.

Olan kohotus, vähättely tai ongelman piilottelu ei auta!

Luteiden löytyminen on AINA vakava asia. Pahimmassa tapauksessa luteet leviävät kerrostalossa niin pahasti, että jopa talon rakenteita on jouduttu purkamaan. Ludeongelman sattuessa ongelmaan on tartuttava jämäkästi ja hoidettava pois päiväjärjestyksestä välittömästi. Jokainen päivä lisää leviämisen riskiä taloyhtiössä. Ludeongelma ei johdu kodin epäsiisteydestä vaan niitä voi saada jopa 5 tähden hotellista myös Suomessa.

Ongelmat luteen kotikonstein tehtävässä torjunnassa

Luteiden torjunta on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta kotikonstein. Luteiden monet piilopaikat vaikeuttavat kotikonstein tehtävää luteiden torjuntaa, koska torjunnan onnistumisesta ei ole helppoa saada täyttä varmuutta. Jossain tapauksissa asuntoon levitettävät kuluttajakäyttöön tarkoitetut torjunta-aineet ajavat luteet hetkeksi piiloon, jolloin ongelmaa vain siirretään eteenpäin. Tästä syystä tehokkain ja suositeltavin keino onkin ottaa heti yhteyttä tuholaistorjuntaa tekevään yritykseen.

Kerros- ja rivitalossa yksittäisessä asunnossa kotikonstein tehtävät torjunnat ajavat luteet helposti naapuriin pahentaen tilannetta. Tästä syystä varsinkin kerrostaloissa lude ongelmasta on suositeltavaa kertoa mahdollisimman nopeasti isännöitsijälle, jotta kaikki asunnot saadaan käsiteltyä saman aikaisesti.

Lämpötorjunta vai myrkytys?

Jos harkitset luteiden myrkyttämistä, muista, että myrkkyjä käytettäessä asukas joutuu elämään luteiden kanssa viikkoja, pahimmassa tapauksessa jopa kuukausia sekä olemaan luteiden syöttinä. Myrkytystä käyttämällä asukas joutuu myös hävittämään huonekaluja. Luteiden lämpötorjunnalla niistä päästään eroon päivässä lopullisesti. 

Myrkytyksien kokonaiskustannukset tulevat suuremmiksi kuin lämpötorjunta, koska myrkytyskertoja saatetaan tarvita jopa 3-6 kertaa.

Bug Busters on edelläkävijä myrkyttömässä tuholaistorjunnassa. Suurimmat tuholaistorjuntayrityksetkin ovat siirtymässä Bug Bustersin käyttämään ekologiseen lämpötorjuntaan, koska he ovat huomanneet myrkkyjen tehottomuuden käytännössä. Myrkkyjen teho on heikentynyt lutikoiden kehittäessä resistenssiä torjunta-aineita vastaan.

Luteiden torjunta

Jos luteet ovat jo päässeet huoneistoon torjuntaan tulee käyttää AINA ammattilaista kuten Bug Bustersia. Luteiden lämpötorjunta on tehokkain tapa päästä luteista eroon kerralla, lopullisesti!

Ensimmäisen lämpötorjunnan onnistumisprosenttimme on huikeat 97% ja toisen käsittelykerran jälkeen 100%.

ISÄNNÖITSIJÄN MUISTILISTA:

 1. Ota ongelma vakavasti äläkä vähättele asiaa. Ludeongelma on todellinen uhka, eikä sitä saa ohittaa olan kehotuksella!
  Loppupeleissä isännöitsijä sekä taloyhtiön hallitus on vastuussa seurauksista, jos ludeongelmaan ei ole tartuttu heti asiaan kuuluvalla vakavuudella! 
 2. Kutsu paikalle Bug Busters - Soita 010 419 2190
 3. Sovitaan sopiva aika luteiden lämpötorjunnalle
 4. Huoltoyhtiö jakaa Bug Bustersin tekemät ilmoitukset sovittuihin huoneistoihin.
 5. Bug Busters tekee lämpötorjunnan sovittuna aikana.
 6. Bug Busters tarkastaa sovitut huoneistot samaan aikaan lämpötorjunnan kanssa.
 7. Mietitään yhdessä jatkotoimenpiteet jos luteita löytyy muista asuinhuoneistoista.
 8. Bug Busters raportoi tehdyistä toimenpiteistä isännöitsijää sekä huoneiston asukasta.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

 1. Luteiden lämpötorjunta
 2. Olemme onnistuneet 100%:sesti tänä vuonna
 3. Olemme 24% edullisempia kuin kilpailijamme. Katso lude torjunta hinnastomme!
 4. Videoita luteista